Catalogo >> Macchine "T" >> Teleco S.p.a.
Angolo   Angolo
  ELENCO MACCHINE Teleco S.p.a.  (4 pezzi)  
Angolo   Angolo
 
Angolo   Angolo
 
Adattatore ISDN AT 697 (1 pezzo presente)
Adattatore V35 - V36 S207 (2 pezzi presenti)
DCE-3 TD 603-T (1 pezzo presente)
DCE-3 TD 604-T (2 pezzi presenti)
 
Angolo   Angolo