Catalogo >> Macchine "S" >> Sunix Co. Ltd.
Angolo   Angolo
  ELENCO MACCHINE Sunix Co. Ltd.  (3 pezzi)  
Angolo   Angolo
 
Angolo   Angolo
 
Scheda n2 seriali (bus PCI) 4036A (1 pezzo presente)
Scheda n2 seriali + n1 parallela (bus PCI) 4079R Ver.3.0 (2 pezzi presenti)
Scheda parallela (bus ISA) 4001 Ver.4.0 (1 pezzo presente)
 
Angolo   Angolo